Tanterv

Tanterv (.pdf)
2022-2023-as tanév

Semestrul Disciplina Nr. ore Cadrul didactic
care realizează activitatea
Nr. cred.
(alocate opţional)
Observaţii
Curs Seminar/
lucrări aplicative
Curs Seminar/
lucrări aplicative
I. Ökumenikus Teológia 2 2 Dr. Zamfir Corina Dr. Zamfir Corina 10
I. Bibliai tanítványság 2 2 Dr. Lészai Lehel Dr. Lészai Lehel 10
I. Egyház és közélet – lehetőségek, teológiai alapok,perspenktívák 2 2 Dr.Fazakas Sándor Dr. Fazakas Sándor 10
I. Pasztorálpszichológia- elméleti alapok 2 2 Dr. Bakk-Miklósi Kinga Dr. Bakk-Miklósi Kinga 10
I. Kutatásmódszertan, a tudományos munka módszertana és a kutatási etika 2 2 Dr. Lészai Lehel Dr. Lészai Lehel 10

Menţiune: se aleg 3 din cele 5 discipline.