Plan de învățământ

Plan de învățământ (.pdf)
Anul universitar 2022-2023

Semestrul Disciplina Nr. ore Cadrul didactic
care realizează activitatea
Nr. cred.
(alocate opţional)
Observaţii
Curs Seminar/
lucrări aplicative
Curs Seminar/
lucrări aplicative
I. Teologie ecumenică 2 2 Dr. Zamfir Corina Dr. Zamfir Corina 10
I. Biserica și activitatea publică – posibilități, fundamente teologice, perspective 2 2 Dr. Fazakas Sándor Dr. Fazakas Sándor 10
I. Ucenicia biblică 2 2 Dr. Lészai Lehel Dr. Lészai Lehel 10
I. Fundamente teoretice ale psihologiei pastorale 2 2 Dr. Bakk-Miklósi Kinga Dr. Bakk-Miklósi Kinga 10
I. Metode generale de cercetare, metodica elaborării de lucrări ştiinţifice și etica cercetării 2 2 Dr. Lészai Lehel Dr. Lészai Lehel 10

Menţiune: se aleg 3 din cele 5 discipline.