Conducători de doctorat

Dr. Lészai Lehel
– director

Teologia Reformată și Muzică, UBB

lehel.leszai@ubbcluj.ro

Prof. Dr. Sándor Fazakas

Academia Reformată de Teologie Debrecen, Ungaria

fazakass@drhe.hu

Dr. Mózes Nóda

Faculty of Roman Catholic Theology

mozes.noda@ubbcluj.ro

Prof. dr. Gusztáv Kovács

Institutul Teologic Diecezan Pécs, Ungaria

dr.kovacs.gusztav@gmail.com

Dr. Zamfir Korinna

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

emilia.zamfir@ubbcluj.ro

Prof. dr. Stefan Tobler

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

stefan.tobler@ev-theol.ro

Cadre didactice asociate

Prof. dr. Hézser Gábor

Universitatea Bielefeld, Germania

gabor@hezser.de

Profesori emeriți

Prof. dr. Marton József

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Prof. dr. Buzogány Dezső

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

In memoriam

Prof. dr. Molnár János (1955 – 2021)

Profesor la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Director al Școlii Doctorale Ecumene în perioada 2005 – 2021