Fokozatot szereztek

2023

Șchiopu-Constantin Gheorghe

 • Vezető tanár: Prof. dr. Zamfir Emilia Corina, Doktori tézis: IOV 31: Un model etic din Antichitate

Száva Péter

 •  Vezető tanár: Prof. dr. Nóda Mózes, Doktori tézis: Az egyházzene mint közösségformáló eszköz – a keresztény könnyűzene a katolikus liturgiában (Muzică bisericească un factor de comunitate – muzică ușoară creștină în liturghia catolică)

Hegedűs Enikő

 • Vezető tanár: Prof.
Bővebben »

2022

Berekméri Árpád-Róbert

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Desideriu professzor Doktori tézis: A Marosi Református Egyházmegye két világháború közötti intézménytörténete

Fülöp Zsuzsanna

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Desideriu professzor Doktori tézis: Templomépítkezések az Erdélyi Református Egyházkerületben 1887 és 1895 között, különös tekintettel Aplár Ignác épületeire

Gál József

 • Vezető tanár: dr.
Bővebben »

2021

dr. Higyed S. Stefan-Levente

 • Vezető tanár: dr. Nóda Mózes professzorDoktori tézis: Magyar johanniták nemzet- és egyházvédő küzdelme a 19. században a reformkortól a kiegyezésig

dr. Király L. Lajos

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzorDoktori tézis: A zene mint pasztorációs lehetőség a kazuáliáknál és a konfirmációnál a szatmári református egyházmegyében

dr.

Bővebben »

2020

dr. Jakabházi Béla-Botond

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: A lelkészek egészségének összetevői és veszélyeztetettsége a helper-szindróma, viszontáttétel és a kiégés által

 

dr. Kiss Endre

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: A kolozsvári Szent Mihály egyházközség Holland-kölcsön ügye

 

Bővebben »

2019

dr. András Szabolcs

 • Vezető tanár: dr. Zamfir Korinna professzor
 • Doktori tézis: A Filioque mint a teológia és a politika konfrontációja – megoldási kísérletek az ökumené szolgálatában

dr. Ballai Zoltán-Ferenc

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Kéziratos kátémagyarázatok Erdélyben a 17-18.
Bővebben »

2018

dr. Nyárádi Zsolt

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Elpusztult templomok és kápolnák a középkori és koraújkori Udvarhelyszéken

dr. Rád András László

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: A vallásos közeg hatása az erdélyi protestáns teológushallgatók pályaválasztási motivációjára

dr.

Bővebben »

2017

dr. Bojor Vasile

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Implicarea socială a bisericii: perspective teologice și practice cu referire particulară la reintegrarea foștilor deținuți din perioada post-decembristă

dr. Gáspár Éva

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: Kisiskolás gyermekek Istenképének vizsgálata rajzaik alapján

dr.

Bővebben »

2016

dr. Borzási Pál-Zoltán

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: A Lukács 24: 44-49 missziológiai jelentősége az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv teológiájában

dr. Csonta Réka

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: A hitélet, a kultúra és a társadalom reprezentációja a dualizmus kori erdélyi egyházmegye sajtójában (1867-1914)

dr.

Bővebben »

2015

dr. Ferenczi Enikő

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: Pasztorálpszichológiai ismeretek alkalmazása a gyógyíthatatlan betegek és hozzátartozóik lelkigondozásában.

dr. Kovács Árpád

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: A személyes imádkozás jellegzetességei és aktivitásai

dr.

Bővebben »

2014

dr. Bontó Gabriella

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor

  dr. Dobrin Gheorghe

  Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor

  Doktori tézis: Teologie euharistiei în context românesc: o analiză istorică și critică din perspectivă evanghelic protestantă

 • Doktori tézis: A ferencesek működése a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében

dr.

Bővebben »

2013

dr. Bakó Csongor-István

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: Pastorație sanitară logoterapeutică în context psihooncologic

dr. Bălăban Ciprian

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Harisme și instituție în istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989)

dr.

Bővebben »

2012

dr. Barna Tibor-Gábor

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Ferences oktatás újjáéledése a XX. századi Magyarországon

dr. Gálfi Emőke

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Requisitorii locului de adeverire din Alba-Iulia (1556-1690)

dr.

Bővebben »

2011

dr. Fejér Tamás-Gábor

 • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
 • Doktori tézis: Învățământul din Făgăraș în secolul al XVII-lea

dr. Ferenci Sándor

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Istoria stării preoților din dieceza Romano-Catolică din Alba-Iulia

dr.

Bővebben »

2010

dr. Anton Burger

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Unternehmensethik und Erstes Testament. Eine bundestheologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der positiven Emotionalität

dr. Bara Zoltán

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Misiunea credincioșilor în operele Sfântului Ioan Gură de Aur

dr.

Bővebben »

2009

dr. Borzási István

 • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
 • Doktori tézis: Critica textuală și analiza teologică a textelor despre Domnia lui David

dr. Csiszár Klára

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Prezența și activitatea ordinului „Societas Jesu” în Dieceza Satu Mare în secolele XIX și XX

dr.

Bővebben »

2008

dr. Nagy József

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Kenoză: paradigmă pentru spiritualitatea și pastorația comunitară
Bővebben »

2007

dr. Berecki Szilvia

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Impactul Conciliului Vatican II asupra vieții și Bisericii Romano-Catolice din Transilvania

dr. Bodó Márta

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Drama religioasă – formă a educației religioase în școlile romano-catolice din Transilvania

dr.

Bővebben »

2006

dr. Albert-Lőrincz Márton

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Conceptul de Dumnezeu în teorie și practică
Bővebben »

2005

dr. Tamási Zsolt-József

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848/49-es forradalomban
Bővebben »

2004

dr. James McMahon

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Christian personal identity from St. Augustine to postmodernism

 

dr. Zamfir Korinna

 • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
 • Doktori tézis: Dialogul eclesiologic catolic-protestant și limitele receptării acestuia din perspectiva relațiilor interconfesionale catolico-protestante din Transilvania
Bővebben »