2018

dr. Nyárádi Zsolt

  • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
  • Doktori tézis: Elpusztult templomok és kápolnák a középkori és koraújkori Udvarhelyszéken

dr. Rád András László

  • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
  • Doktori tézis: A vallásos közeg hatása az erdélyi protestáns teológushallgatók pályaválasztási motivációjára

dr. Stinghe Ioan

  • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
  • Doktori tézis: Trezire și misiune în pietismul german: moștenirea în Biserica Adventistă de ziua a șaptea

dr. Stroie Vasile-Alexandru

  • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
  • Doktori tézis: „Unul dintr-o mie” William Perkins și formarea predicatorilor în puritanismul elisabetan