2011

dr. Fejér Tamás-Gábor

  • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
  • Doktori tézis: Învățământul din Făgăraș în secolul al XVII-lea

dr. Ferenci Sándor

  • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
  • Doktori tézis: Istoria stării preoților din dieceza Romano-Catolică din Alba-Iulia

dr. Gorbai Gabriella-Márta

  • Vezető tanár: dr. Molnár János professzor
  • Doktori tézis: Modalități de aplicare a Reflexiei Profunde în optimizarea activităților viitorilor profesori de religie

dr. Nóda Mózes

  • Vezető tanár: dr. Marton József professzor
  • Doktori tézis: Curentele de înnoire liturgică anterioară Conciliului Vatican II și impactul acestora asupra vieții liturgice din Dieceza Romano-catolică de Alba

dr. Szász Anikó

  • Vezető tanár: dr. Buzogány Dezső professzor
  • Doktori tézis: Parohia reformată din Cluj în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea