2021

dr. Higyed S. Stefan-Levente

  • Conducător științific: Prof. univ. dr. Nóda Mózes
  • Teza de doctorat: Magyar johanniták nemzet- és egyházvédő küzdelme a 19. században a reformkortól a kiegyezésig

dr. Király L. Lajos

  • Conducător științific: Prof. univ. dr. Molnár János
  • Teza de doctorat: A zene mint pasztorációs lehetőség a kazuáliáknál és a konfirmációnál a szatmári református egyházmegyében

dr. Orosz Krisztofer-Levente

  • Conducător științific: Prof. univ. dr. Marton József
  • Teza de doctorat: A máramarosszigeti római katolikus esperesi kerület története 1940–1948 között

dr. Sándor Szilárd

  • Conducător științific: Prof. univ. dr. Molnár János
  • Teza de doctorat: A türelem fogalmának értelmezési lehetőségei és megjelenési módjai a lelkigondozásban

dr. Zsigmond Attila

  • Conducător științific: Prof. univ. dr. Nóda Mózes
  • Teza de doctorat: Akadémita lelkipásztorok a Szilágyi traktusban (16. század – 1821)