Drd. Szabó Miklós

A cím:
Ezer szállal egy tű fokán. Közelítések a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez

Rövid leírás:

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét az Újszövetség méltán nevezetes és kedvelt szakaszai között, retorikai szempontból egyenesen a legcsiszoltabb fejezetnek tartották, amely kivételes módon őrizte meg a zsidó vallásos történelem szemléletét, újraértelmezését. Izrael történelméről szóló értelmezési folyamat állomásaként áll előttünk, mint a Kr. u. 1. század kreatív, korai zsidó és keresztény-zsidó szövegmagyarázatok máig ható, minket is ösztönző tanúja, ahol nem a házasságkötések, nem a fegyverek és nem is az érdekek mozgatják előre a történelem menetét, hanem a hit. A célom az, hogy a különböző jellegű vizsgálódásokkal feltárjam a kollektív emlékezet és az újraírt hagyományok és narratívák használatát, amelyek a Jézus-hívők vallási eszményeit akarják megszilárdítani.