Drd. Makkai László

A Doktori dolgozat címe: LELKIPÁSZTORI KRÍZIS ÉS IDENTITÁSVÁLSÁG A SEGITŐ SZOLGÁLATBAN TEVÉKENYKEDŐ LELKÉSZEK ÉLETÉBEN

Leírás: 

Amikor a 2000 ezres évek elején komolyabban kezdtem foglalkozni a papságot ért krízisekkel, nem kevés nehézséggel kellett megküzdeni. Egyrészt, mert Katolikus körökben nem volt „divat” a táméval kapcsolatban kutatásokat végezni, másrészt nem volt szakirodalma, vagy megfelelően képzett szakembere a Katolikus Egyháznak.  Az első publikációk a Jezsuita Benkő Antaltól SJ Jezsuita szerzetestől érkeztek, aki a papság pszichológiai alapjait, Teológiai folyóiratokban publikálta. Ma már egyre több tanulmány és tudományos kutatást lehet végezni a lelkészek körében. Hazai és nemzetközi tekintetben is jelentek meg publikációk, ugyanakkor többségében inkább protestáns lelkészek körében végzett kutatásokat lehet olvasni.

Kutatásomban elsősorban arra törekszem, hogy ne csupán a lehetséges krízisbejutás lehetőségeiről beszéljek, hazai és nemzetközi kitekintésben, hanem a megoldásokat javaslatokat is nyújtsák, akár egy egyházmegyének, vagy akár konkrét személyeknek.  Ezzel a dolgozattal szeretném megtenni Görögkatolikus papként az első lépést, hogy azt a területet – amivel eddig nagyon keveset foglalkoztak – feltárjuk és segítségükre tudjunk állni lehetőségként, ott, ahol erre majd szükségük lesz.