Drd. Kovács Ildikó

A disszertációm témája: A kísértő alakja a görög Ádám és Éva élete tükrében

Rövid leírás: Kutatásaim középpontjában a görög Ádám és Éva élete című apokrif irat áll, különös tekintettel azokra a részekre, amelyek a kísértő alakjával foglalkoznak. A Ter 3-mal ellentétben ugyanis – ahol a kísértő a kígyó -, a görög Ádám és Éva életében a kísértő különböző megjelenési formáiról (ördög, kígyó, sátán) olvashatunk. Arra keresem a választ, hogy ez a változatosság minek köszönhető, és az adott részeket vizsgálom hatástörténeti szempontból.