Dr. Lészai Lehel
– igazgató

Elérhetőség:

Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

E-mail: lehel.leszai@ubbcluj.ro

CV

Oktatott tantárgyak

Bibliai tanítványság
Kutatásmódszertan, a tudományos munka módszertana és a kutatási etika

Doktoranduszok

Bartha-Pál Aba

Bíró (Székely) Csilla-Imola

Cserey (Szász-Cserey) Katalin

Halmágyi József-Attila

Ozsváth (Gáspár) Ildikó

Török Szilárd

Virág Edit

Orbán Imola

Iacob Petrișor

Szabó István

Makkai László

Șerban Romulus Dan

Végzett doktoranduszok

Pál Tünde
Veres Ernő

Publikációk

Publicațiile Lect. Univ. Dr. Lehel Lészai

Volume proprii:
Christology. A comparative study of the theologies of Herman Ridderbos, Oscar Cullmann and Leonhard Goppelt. Cluj, 1999, Napoca Star.
A tanítványok elhívása és küldetése a szinoptikus evangéliumokban. Kolozsvár, 2008, Kolozsvári Egyetemi Kiadó.
Újszövetségi szentírásismeret. Kolozsvár, 2008, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó.
Újszövetségi bevezetés és bibliaismeret. Kolozsvár, 2009, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó.
Újszövetségi biblikateológia. Kolozsvár, 2012, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság.
Discipleship in the Synoptics. Leipzig, 2017, Evangelische Verlagsanstalt GmbH.
Az Újszövetség keletkezése és könyvei. Kolozsvár, 2019. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó.

Volume editate:
– Jonathan Edwards: Ébredés az egyházban. Puritán Tanítók sorozat 6, Kolozsvár, 2001, Koinónia.
– Gyöngyvér Csernátoni: The Story of My Life. Kolozsvár/Cluj, 2003, Nis.
– Joseph Allein: Az Úrvacsora. Puritán Tanítók sorozat 10, Kolozsvár, 2004, Koinónia.
– Lészai Lehel: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Kolozsvár, 2004, Erdélyi Református Egyházkerület.
– Csernátoni Gyöngyvér: Fénysugaras imádságok. Kolozsvár, 2012, Nis. Volume traduse:
– Edwin D. Roels: Válaszok az élet nagy kérdéseire. Bucureşti, 1996, The Bible League.
– John Preston: Az imádság. Puritán Tanítók sorozat 14, Kolozsvár, 2012, Koinónia.

Studii apărute în volume:
Pregătirea teologică în volumul Útjelző, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995, paginile 171–178.
Început în teologie, în volumul Útjelző, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 1996, paginile 177–179.
Examene de doctorat în teologie, în volumul Útjelző, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 1996, paginile 181–182.
Teologia astăzi în volumul Útjelző, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 1997, paginile 187–191.
The Religious Education in the Transylvanian Protestant Tradition în volumul The Religious

Education in the Anglican and Protestant Tradition (seminar papers delivered in Oxford) Berg, Switzerland: RE-Network, 1997, paginile 63–70.
Chemarea şi/sau alegerea apostolilor în volumul Cselekvő hit, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 2000, paginile 83–109.
Odraslele lui Odrasla, în volumul Útjelző, Cluj: Erdélyi Református Egyházkerület, 2001, paginile 184–185.
Talanţii în Határidőnapló, Kolozsvár: Koinónia, 2002.
What does the Lord require of you, WARC-Europe, Geneva: World Alliance of Reformed Churches, 2002.
Sfânta Scriptură redactată şi adnotată de ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania în volumul Primele mărturii despre Biblia jubilară 2001, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2003.
БИБЛЕЙСКОТО НАЧАЛО В РАЗКАЗА ЗА РАЖДАНЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС în volumul
Religious Education within the Context of the Common European Home, Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2004, paginile 107–117.
The Biblical Foundation of the Nativity Story of Jesus Christ în volumul Religious Education within the Context of the Common European Home, Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2004, paginile 263–272.
A kegyelmi ajándékok, Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2004, 86–94.
A cinikusok. În volumul Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára, Kolozsvár:Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2006, paginile 180–191.

Jézus születésének bibliai alapjai. În volumul Emlékkönyv Eszenyeiné dr. Széles Mária 80. születésnapjára – Isteni megszólítás… emberi válasz, Nagyvárad: Partium Kiadó, 2007, paginile 112–117.
Ahogy te akarod. În volumul Zsoltárok, himnuszok, imádságok – 20. Nemzetközi Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged: JATEPress, 2009, paginile 195–204.
Missio Dei. În volumul Emlékkötet a 70 éves Geréb Zsolt tiszteletére. Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének Kötetei I. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011, paginile 91–110.
A tanítványok küldetése. În volumul Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kezdetben volt az ige. Acta Theologica Debrecinensis 1. 2011, paginile 33–48.
Considered and short-sighted offerings (Mark 12,41-44). În volumul The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV., Szeged: JATEPress, 2014, pp. 237–246.
De la comuniune la conflict și de la conflict la comuniune. În volumul Lutero e la Lettera ai Romani. Dal conflitto all comunione. Colecția Acta Blasiensia VI. Presa Universitară Clujeană, 2017. paginile 137–160.
The Disciples in Hellenism and Rabbinism. În volumul From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation. Series Refo500 Academic Studies (R5AS). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2019. paginile 83–96.
Az adakozás mint istentisztelet. În volumul Ünneplő ember a közösségben. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2019. paginile 249–256.
Encounter at the Well between Judaism and Samaritanism. A Life Changing Experience. În volumul Meeting God in the Other. Orientalia-patristica-oecumenica, Volume 16. LIT Verlag, Berlin- Münster-Wien-Zürich-London, 2019. paginile 197–208.
Joseph’s Righteousness in Mt 1:18-25. În volumul Virtue or Obligation. 30th International Biblical Conference Szeged, Szeged: JATEPress, 2020, paginile. 211–218.
Jesus’ Commission to His Disciples. În volumul Bibliaértelmezés. Korok, módszerek, kontextusok. Bibelbedeutung. Epochen, Methoden, Kontexte. Biblical Interpretation. Eras, Methods, Contexts. JATEPress, Szeged, 2020, paginile 105–119.
A tanító és tanítvány viszonya a qumráni tekercsekben. A tudás ösvényén II. Presa Universitară Clujeană/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2020, paginile 17–36.
Jesus’ (Re)Interpretation of the Murder and Sacrifice in Mt 5:21–26. Áldozat és rítus. Ábrahámtól Krisztusig. Sacrifice and Ritual. From Abraham to Christ. 31th International Biblical Conference Szeged, Szeged: JATEPress, 2021, 283–292.
A jelek és csodák az Apostolok cselekedeteiben. A tudás ösvényén III. Presa Universitară
Clujeană/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2021, 19–40.
Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5. Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2021, 85–92.

Studii apărute în reviste de specialitate:
Adevărata supunere – Deuteronom 4,1–4 în Református Szemle, an LXXXII, martie–aprilie 1989, nr. 2, paginile 237–238.
Activitatea lui Robert Graves (1895–1985) în Református Szemle, an LXXXII, iunie–august 1989, nr. 4, paginile 409–421.
Isus incognito – Marc 7,24–30 în Igehirdető, an V, nr. 8, august 1994, paginile 379–383.
Rânduiala creştină pe baza unor Haustafeln în Református Szemle, an LXXXVII. noiembrie–decembrie 1994, nr. 6, paginile 400–406.
Elisei în Betel – Impăraţi 2,23–25 în Igehirdető, an VI, nr. 2, februarie 1995, paginile 76–79.
Darul Sfântului Duh – Numeri 11,24–29 în Igehirdető, an VI, nr. 6, iunie 1995, paginile 283–285.
Rolul semnelor şi minunilor în Faptele Apostolilor în Református Szemle, an LXVIII, martie–aprilie 1995, nr. 2, paginile 79–89.
Ereticul Simon – Faptele Apostolilor 8,9–24 în Igehirdető, an VI, nr. 7, iulie 1995, paginile 340–343.
Mare este Diana Efesenilor – Faptele Apostolilor 19,23–34 în Igehirdető, an VI, nr. 10, octombrie 1995, paginile 470–473.
– Calea supunerii – Filipeni 2,5–11 în Igehirdető, an VII, nr. 2, februarie 1996, paginile 72–74.
Şcolile filozofice din Grecia primului secol (stoicismul) în Református Szemle, an XCII. mai–iunie 1999, nr. 3, paginile 178–184.
Şcolile filozofice din Grecia primului secol (epicureismul şi cinismul) în Református Szemle, an XCII. iulie–august 1999, nr. 4, paginile 254–261.
Rezultatele cercetărilor moderne despre apostolul Petru în Református Szemle, an XCII. noiembrie–decembrie 1999, nr. 6, paginile 418–431.
Învăţaţi, rabini şi şcoli rabinistice în vremea lui Isus în Református Szemle, an XCIII. martie–aprilie 2000, nr. 2, paginile 98–109.
Ecclesiologia epistolelor apostolului Pavel în Református Szemle, an XCIII. mai–iunie 2000, nr. 3, paginile 182–198.
Hristologia în viziunea teologică a lui Herman Ridderbos, Oscar Cullmann şi Leonhard Goppelt în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVI. 2001, nr. 1, paginile 55–68.
Oscar Cullmann: Hristos şi timpul. Concepţia creştinităţii primare despre timp şi istorie, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVI. 2001, nr. 2, paginile 173–175.
Problemele ermeneutice ale sensului literal, Református Szemle, an XCIV. noiembrie–decembrie 2001, nr. 6, paginile 404–406.
Hristologia în viziunea teologică a lui Herman Ridderbos, Oscar Cullmann şi Leonhard Goppelt în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVI. 2001, nr. 2, paginile 24–41.
Te tocmeşti cu Domnul Dumnezeu? – Mica 6,6–8, Igehirdető, an XIII, nr. 1, ianuarie 2002, paginile 14–17.
Varga István: Lucrări ermeneutice I–II. Introducere în sfânta ermeneutică (1821). Ermeneutica biblică (1807). Ermeneutica Vechiului Testament (1807). Ermeneutica Noului Testament (1816), Református Szemle, an XCV. martie–iunie 2002, nr. 2–3, paginile 286–288.
Ferice de cei împăciuitori şi de cei prigoniţi din pricina neprihănirii în Studia Universitatis Babeş– Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, an XLVII. 2002, nr. 3, paginile 16–30.
Relaţia dintre discipol şi dascăl în prisma vestigiilor arheologice de la Qumran în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniens is, an XLVII. 2002, nr. 4, paginile 22–40.
Nimicirea lui Ninive şi eliberarea lui Israel – Naum 2,1–14 în Igehirdető, an XIV, nr. 5, mai 2003, paginile 245–249.
A missziói igehirdetés tartalma és szerkezete az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an XLVIII. 2003, nr. 5–6,paginile 100–125.
Nu mai este nici Iudeu, nici Grec în Az Út, an XXIX, nr. 1, ianuarie–martie 2003, paginile 36–39.
Postul Paştelui – între sărăcie şi îmbelşugare spirituală în Theologia Biblica, an I, nr. 2, septembrie 2003, paginile 29–37.
The Disciples Called by Jesus in the View of the Synoptic Gospels. Points of References of the Contemporary Biblical Research, în Sacra Scripta, an I, nr. 1, decembrie 2003, paginile 113–127.
Viaţa este Hristos şi moartea este câştig – Fil 1,21 în Igehirdető, an XV, nr. 1, ianuarie 2004, paginile
56–58.
Darurile prezenţei lui Iisus – Ioan 20,19–23, în Igehirdető, an XV, nr. 4, aprilie 2004, paginile 170–173.
Monoteismul – relaţia dintre iudaism şi creştinism în Theologia Biblica, an I, nr. 3, iunie 2004, paginile 22–26.
The ecclesiology of Paul’s letters, în Sacra Scripta, an II, nr. 2, decembrie 2004, paginile 107–139.
China văzută din Roma. Creştinii chinezi aleg activizarea socială, Keresztény Szó, an XVI, nr. 11, noiembrie 2005, paginile 29–32.
Evreul Isus şi evreul Géza Vermes, în Református Szemle, an XCVIII, noiembrie–decembrie 2005, nr. 6, paginile 718–719.
Vocație și misiune în evangheliile sinoptice, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LI., 2006, nr. 1–2, paginile 20–32.
Chemarea și misiunea în primele trei evanghelii, în Református Szemle, an C, ianuarie–februarie 2007, nr. 1, paginile 162–172.
Márk evangéliumának kezdő versei, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LII., 2007, nr. 1–2, paginile 18–31.
A Gecsemáné-kertben, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LIII., 2008, nr. 1–2, paginile 33–44.
Jézus Krisztus küldetése, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LIV., 2009, nr. 1, paginile 17–28.
A meggyógyított beteg kislány, vagy fiak és ebfajzatok – Márk 7,24–30, în Igehirdető, an XX., nr. 11, 2009. noiembrie, paginile 492–496.
A karizmák, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LIV., 2009, nr. 2, paginile 39–48.
Jesus Calls his Disciples, în Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, an LV., 2010, nr. 1, paginile 34–47.
– Darurile Duhovnicesti ca instrumente ale slujirii, Cercetari Biblice. Anuarul Uniunii Biblistilor din Romania, IV. évfolyam, 2010, 2. szám, 23–33.
– The Mission of the Disciples. Conference of the Centre for Biblical Studies: Disciples and Discipleship in Jewish and Christian Literature. Sacra Scripta, Cluj: The Centre for Biblical Studies of the Babeș-Bolyai University, 2011, year IX, No. 1. paginile 65–83.
The Apostles and the Mission of the Seventy(two) Disciples. in Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LVI. 2011, No. 1, pp. 72–89.
The Ecclesiology of Paul’s Letters (part 1). In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LVII. 2012, No. 2, pp. 87–98.
Jesus Christ’ Nativity Story, Research and Science Today, No. 1 (9)/2015. Targu-Jiu: Academica Brancusi Publishing, 2015, 164–170.
– The Elections and Calling of the Disciples. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LX. 2015, No. 2, pp. 8–20.
– The Relation Between Christ, Believers and Authorities in Matthew. In Studia Universitatis Babeş– Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXI. 2016, No. 1, pp. 9–18.
Az ószövetségi próféták, a qumráni és a Jézus tanítványok kiválasztása. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXI. 2016, No. 2, pp. 24–36.
– Christ and Authorities. Conference of the Centre for Biblical Studies: Religon and Politics. Jews, Christians and the Empire. Sacra Scripta, Cluj: The Centre for Biblical Studies of the Babeș-Bolyai University, 2016, year XIV, No. 2. 180–190.
Keresztelő János és tanítványai. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXII. 2017, No. 1, pp. 158–164.
– Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya a Máté evangéliumában, Református Szemle, CX. évfolyam, 2017. május–június, 3. szám, 237–248.
– A tanítványság ára. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXII. 2017, No. 2, pp. 43–50.
– Jézus többi tanítványa, nőtanítványai és származási helyük. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXIII. 2018, No. 1, pp. 9–18.
A szinoptikus evangéliumok. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXIII. 2018, No. 2, pp. 7–20.
– A Tizenkettő vocatiojának célja. In Teológiai Fórum, XII. 2018, No. 2, pp. 5–14.
Jézus missziójának célja. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXIV. 2019, No. 1, pp. 235–247.
– Novum. Bustya Dezsőre emlékezve, Református Szemle, CXII. évfolyam, 2019. november–december, 6. szám, 689–691.
Az újszövetségi „megbékélés” fogalom előfordulásainak és jelentéseinek áttekintése. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXV. 2020, No. 1, pp. 83–100.
A tanítványok exorcizmusa, halottak feltámasztása, és szenvedése. In Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, LXVI. 2021, No. 1, pp. 53–68.

Articole apărute în periodice:
De Hervormde Kerk in Roemenië în Kerkhervorming Doorn, an VII, nr. 5, 1 iulie 1990, pagina 7.
Salutări din Scoţia în Üzenet, an III, nr. 16, 1 septembrie 1992, pagina 6.
Salutări din Scoţia în Üzenet, an III, nr. 18, 1 octombrie 1992, pagina 6.
Salutări din Scoţia în Üzenet, an III, nr. 19, 15 octombrie 1992, pagina 6.
Stiri teologice în Üzenet, an V, nr. 7, 15 aprilie 1994, pagina 6.
Secerişul este mic, dar lucrătorii sunt mulţi în Üzenet, an V, nr. 12–13, 1–15 iulie 1994, pagina 2.
A II-a Conferinţă Europeană Ecumenică China în Üzenet, an VI, nr. 2, 1 februarie 1995, pagina 5.
Conferirea titlului de doctor în teologie în Üzenet, an VI, nr. 13–14, 15 iulie – 1 august 1995. pagina 16.
Începutul teologiei în Üzenet, an VI, nr. 19–20, 15 octombrie – 1 noiembrie 1995. pagina 2.
Educarea religioasă în Rusia în Üzenet, an VII, nr. 10, 1 iunie 1996. pagina 5.
Conferinţa preoţilor în Leicester, Anglia în Üzenet, an VII, nr. 14–15, 1–15 august 1996. pagina 9.
Biserica anglicană din Cockfosters, Londra în Üzenet, an VII, nr. 22, 1 decembrie 1996. pagina 8.
Biserica reformată maghiară din Londra în Üzenet, an VIII, nr. 1, 1 ianuarie 1997. pagina 5.
Biserica reformată din Norwich în Üzenet, an VIII, nr. 1, 1 ianuarie 1997. pagina 5.
Christelijke opvoeding voor kinderen în Hervormde Wijkgemeente ‘Sion’ Houten, an XIII, nr. 2, 1 februarie 1998. paginile 22–24.
A III-a Conferinţă Europeană Ecumenică China în Üzenet, an IX, nr. 19, 1 octombrie 1998. pagina 5.
Slujba divină în Olanda în Üzenet, an X, nr. 5, 1 martie 1999. pagina 4.
Biserica Presbiteriană Internaţională (Londra) în Üzenet, an XI, nr. 11, 1 iunie 2000. pagina 4.
– Şi pentru sănătatea sufletului (Londra-Ealing) în Kis Tükör, an VIII, nr. 7–8, iulie–august 2000. paginile 31–33.
Christelijke Kl-school in Cluj în Pro Deo, an XVII, nr. 12, noiembrie 2000. paginile 23–24.
Csemete kleuterschool in Roemenië în Kerkbode, an XV, nr. 11, decembrie 2000. paginile 18–19.
Biserica Reformată Maghiară din Londra, în Üzenet, an XII, nr. 7, 1 aprilie 2001. pagina 5.
Surprize plăcute, în Szabadság, an XIV, nr. 85, 15 aprilie 2002. p. 3.
Propovăduieşte Cuvântul! în Harangszó, an XIII, nr. 8, aprilie 2002. p. 4.
Educaţia religioasă şi educaţie de calitate, în Szabadság, an XIV, nr. 108, 16 mai 2002. p. 5.
HOPE 21 (Speranţă în secolul 21.), în Üzenet, an XIII, nr. 14, 15 iulie 2002. pagina 6.
A IV-a Conferinţă Europeană Ecumenică China în Üzenet, an XIII, nr. 16, 15 august 2002. paginile 4–5.
Relatarea povestirilor biblice în Transnistria în Üzenet, an XIII, nr. 22, 15 noiembrie 2002. pagina 4.
Emanuel (Is 7,14) în Kis Tükör, an X, nr. 12, decembrie 2002. pagina 24.
Păcatul primar şi urmările ei în Kárpát-medencei Dalbimbó, an VII, nr. 1–2–3, 2003. paginile 18–21.
Dar tu? (Mt 2,1–12) în DE, an II, nr. 3, decembrie 2003. pagina 12.
Ziua tatei în Grădiniţa Reformată Csemete, în Szabadság, an XVI, nr. 134, 11 iunie 2004, pagina 5.
Ziua tatei, în Üzenet, an XV, nr. 13, 1 iulie 2004, pagina 5.
Conferinţa din Litvania a sfetnicilor sufleteşti, în Üzenet, an XVI, nr. 7., 1 aprilie 2005, pagina 4.
Diversitate în unitate. A V-a Conferinţă Europeană Ecumenică China în Üzenet, an XVI, nr. 21., 1
noiembrie 2005. pagina 6.
7. Oviolimpia: Nem adjuk fel! Szabadság, XXXII. évfolyam, 245. szám, 2020. október 24, 5. o.
6. Paralimpia: Mi vagyunk a bajnokokl! Szabadság, XXXII. évfolyam, 266. szám, 2020. november 18, 8.o.

Interviuri:
Este un blestem ca să trăieşti în România ca homosexual? în Szabadság, an VIII, nr. 235, 8 octombrie 1996. pagina 6.
Pregătirea profesională a profesorilor de religie azi în Transilvania, în Kis Tükör, an IX, nr. 10, octombrie 2001. paginile 13–16.
Pregătirea profesională a profesorilor de religie azi în Transilvania, în Kis Tükör, an IX, nr. 11, noiembrie 2001. paginile 21–23.
În vremurile acelea fără stimulente în Kis Tükör, an XI, nr. 5, mai 2003. paginile 6–8.
Probleme diferite în Kis Tükör, an XI, nr. 6, iunie 2003. paginile 12–14.
Ar fi nevoie de cămin, în Szabadság, an XVI, nr. 24, 31. ianuarie 2004 paginile 1–6.
Puieţii clujeni pe mâini bune, în Üzenet, an XV, nr. 4, 15. februarie 2004. paginile 1–3.
Eu cred că Dumnezeu pregăteşte viitorul pentru această Facultate, în DE, an III, nr. 2, aprilie 2004. paginile 4–5.
Întâmplări adevărate cu miros plăcut. Despre Grădiniţa Csemete din Cluj, în Kis Tükör, an XII, nr. 5, septembrie 2004, paginile 8–11.
Tanulni gyerekjáték, Igen, tessék! magazin, an VII, nr. 2, martie 2019. pagina 9.
Óvodás olimpia Kolozsváron, Erdélyi Magyar Televízió, 2019. november 18.
Aktuális – V. Paralimpia, Agnus Rádió, 2019. november 23.
VII. Oviolimpia online térben, Agnus Rádió, 2020. októmber 31.
6. Paralimpia online, Paprika Rádió, 2019. november 12.

VI. Paralimpia a lakásban, Agnus Rádió, 2019. november 20. Studii publicate în format electronic:
Micah 6 V. 8. To do Justice, to love mercy, to walk humbly with your God,
http://www.warceurope.org/userfiles/Bible_english.htm#_Toc13716415 Geneva: World Alliance
of Reformed Churches, 2002.
Micha 6,8 – Gerechtigkeit üben, Barmherzigkeit lieben, Bescheiden mitgehen mit deinem Gott,
http://www.warceurope.org/userfiles/Bible_deutsch.htm#_Toc13822561 Geneva: World Alliance of Reformed Churches, 2002.
Michée 6,8 – Respecter le drait (pratiquer la justice), Amour de la fidélité (aimer la miséricorde), Être
vigilant dans le marche avec Dieu (marcher humblement avec ton Dieu),
http://www.warceurope.org/userfiles/Bible_francais.htm#_Toc13881240 Geneva: World Alliance of Reformed Churches, 2002.
Mikeás 6,8 Élj törvény szerint, törekedj szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben,
http://www.warceurope.org/userfiles/Bible_magyar.htm#_Toc14418982 Geneva: World Alliance of Reformed Churches, 2002.
Ted Martens: The Missing concept Among Those Who Speak The Most! Review
https://www.academia.edu/50845175/The_Missing_Concept_Among_Those_Who_Speak_The_Most_ 2021.

Cursuri universitare:
Curs de catehetică (100 de pagini)
Curs de diaconie (70 de pagini)
Curs de cunoştinţe biblice Noul Testament (309 de pagini)