Completed doctorates

2023

Șchiopu-Constantin Gheorghe

 • Thesis Summary
 • Doctoral Supervisor: Prof. dr. Zamfir Emilia Corina, PhD Thesis: IOV 31: Un model etic din Antichitate

Száva Péter

 • Thesis Summary
 • Doctoral Supervisor: Prof. dr. Nóda Mózes, PhD Thesis: Az egyházzene mint közösségformáló eszköz – a keresztény könnyűzene a katolikus liturgiában (Muzică bisericească un factor de comunitate – muzică ușoară creștină în liturghia catolică)

Hegedűs Enikő

Read more »

2022

Berekméri Árpád-Róbert

 • Thesis Summary
 • Doctoral Supervisor: dr. Buzogány Desideriu professor PhD Thesis: A Marosi Református Egyházmegye két világháború közötti intézménytörténete (The institutional History of the Reformed Diocese of Mures between the Two World Wars)

Fülöp Zsuzsanna

Read more »

2021

dr. Higyed S. Stefan-Levente

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Nóda Mózes
 • Thesis: Magyar johanniták nemzet- és egyházvédő küzdelme a 19. században a reformkortól a kiegyezésig

dr. Király L. Lajos

Read more »

2020

dr. Jakabházi Béla-Botond

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A lelkészek egészségének összetevői és veszélyeztetettsége a helper-szindróma, viszontáttétel és a kiégés által

dr. Kiss Endre

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: A kolozsvári Szent Mihály egyházközség Holland-kölcsön ügye

dr.

Read more »

2019

dr. András Szabolcs

 • Supervisor: Prof. dr. Zamfir Emilia-Corina
 • Thesis: A Filioque mint a teológia és a politika konfrontációja – megoldási kísérletek az ökumené szolgálatában

dr. Ballai Zoltán-Ferenc

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Kéziratos kátémagyarázatok Erdélyben a 17-18. században

dr.

Read more »

2018

dr. Nyárádi Zsolt

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Elpusztult templomok és kápolnák a középkori és koraújkori Udvarhelyszéken

dr. Rád András László

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A vallásos közeg hatása az erdélyi protestáns teológushallgatók pályaválasztási motivációjára

dr.

Read more »

2017

dr. Bojor Vasile

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Implicarea socială a bisericii: perspective teologice și practice cu referire particulară la reintegrarea foștilor deținuți din perioada post-decembristă

dr. Gáspár Éva

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: Kisiskolás gyermekek Istenképének vizsgálata rajzaik alapján

dr.

Read more »

2016

dr. Borzási Pál-Zoltán

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A Lukács 24: 44-49 missziológiai jelentősége az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv teológiájában

dr. Csonta Réka

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: A hitélet, a kultúra és a társadalom reprezentációja a dualizmus kori erdélyi egyházmegye sajtójában (1867-1914)

dr.

Read more »

2015

dr. Ferenczi Enikő

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: Pasztorálpszichológiai ismeretek alkalmazása a gyógyíthatatlan betegek és hozzátartozóik lelkigondozásában.

dr. Kovács Árpád

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A személyes imádkozás jellegzetességei és aktivitásai

dr. Kovács Szabolcs

 • Supervisor: Prof.
Read more »

2014

dr. Bontó Gabriella

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: A ferencesek működése a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében

dr. Botár Gábor

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Activitatea surorilor franciscane sărace de la Mallersdorf numite după Sfânta Familie în Transilvania

dr.

Read more »

2013

dr. Bakó Csongor-István

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: Pastorație sanitară logoterapeutică în context psihooncologic

dr. Bălăban Ciprian

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Harisme și instituție în istoria Bisericii Penticostale din România (1922-1989)

dr.

Read more »

2012

dr. Barna Tibor-Gábor

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Ferences oktatás újjáéledése a XX. századi Magyarországon

dr. Gálfi Emőke

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Requisitorii locului de adeverire din Alba-Iulia (1556-1690)

dr. Horváth István

 • Supervisor: Prof.
Read more »

2011

dr. Fejér Tamás-Gábor

 • Supervisor: Prof. dr. Buzogány Dezső
 • Thesis: Învățământul din Făgăraș în secolul al XVII-lea

dr. Ferenci Sándor

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Istoria stării preoților din dieceza Romano-Catolică din Alba-Iulia

dr. Gorbai Gabriella-Márta

 • Supervisor: Prof.
Read more »

2010

dr. Anton Burger

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Unternehmensethik und Erstes Testament. Eine bundestheologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der positiven Emotionalität

dr. Bara Zoltán

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Misiunea credincioșilor în operele Sfântului Ioan Gură de Aur

dr.

Read more »

2009

dr. Borzási István

 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: Critica textuală și analiza teologică a textelor despre Domnia lui David

dr. Csiszár Klára

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Prezența și activitatea ordinului „Societas Jesu” în Dieceza Satu Mare în secolele XIX și XX

dr.

Read more »

2008

dr. Nagy József

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Kenoză: paradigmă pentru spiritualitatea și pastorația comunitară
Read more »

2007

dr. Berecki Szilvia

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Impactul Conciliului Vatican II asupra vieții și Bisericii Romano-Catolice din Transilvania

dr. Bodó Márta

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Drama religioasă – formă a educației religioase în școlile romano-catolice din Transilvania

dr.

Read more »

2006

dr. Albert-Lőrincz Márton

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Conceptul de Dumnezeu în teorie și practică
Read more »

2005

dr. Tamási Zsolt-József

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848/49-es forradalomban
Read more »

2004

dr. James McMahon

 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: Christian personal identity from St. Augustine to postmodernism
Read more »