2021

dr. Higyed S. Stefan-Levente

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Nóda Mózes
 • Thesis: Magyar johanniták nemzet- és egyházvédő küzdelme a 19. században a reformkortól a kiegyezésig

dr. Király L. Lajos

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A zene mint pasztorációs lehetőség a kazuáliáknál és a konfirmációnál a szatmári református egyházmegyében

dr. Orosz Krisztofer-Levente

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Marton József
 • Thesis: A máramarosszigeti római katolikus esperesi kerület története 1940–1948 között

dr. Sándor Szilárd

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Molnár János
 • Thesis: A türelem fogalmának értelmezési lehetőségei és megjelenési módjai a lelkigondozásban

dr. Zsigmond Attila

 • Thesis Summary
 • Supervisor: Prof. dr. Nóda Mózes
 • Thesis: Akadémita lelkipásztorok a Szilágyi traktusban (16. század – 1821)