2007

dr. Berecki Szilvia

  • Supervisor: Prof. dr. Marton József
  • Thesis: Impactul Conciliului Vatican II asupra vieții și Bisericii Romano-Catolice din Transilvania

dr. Bodó Márta

  • Supervisor: Prof. dr. Marton József
  • Thesis: Drama religioasă – formă a educației religioase în școlile romano-catolice din Transilvania

dr. Ozsváth Judit

  • Supervisor: Prof. dr. Marton József
  • Thesis: Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat

dr. Schupler Tibor

  • Supervisor: Prof. dr. Marton József
  • Thesis: Instituții sociale ale bisericii romano-catolice din dieceza Satu-Mare (1990-2005)